Rentebesluit Europese Centrale Bank (ECB)

Afgelopen donderdag heeft de ECB besloten het zogenoemde ‘opkoopprogramma’ weer op te starten (wat vorig jaar juist was gestopt). Ook heeft de ECB de depositorente verder verlaagd van -0,4% naar -0,5%. Beiden zijn slecht voor de pensioensector. De rente is dit jaar heel sterk gedaald. Eind augustus was de rente gemiddeld zelfs afgerond nul procent. Hoewel dit besluit werd verwacht door de financiële markten stelt het ons toch teleur.

Deze extreem lage rente betekent dat de pensioenopbouw duurder is geworden. Het huidige opbouwpercentage is niet meer houdbaar op basis van de afgesproken premie. BPZ hoeft nog niet te korten maar zal de pensioenopbouw per 1 januari 2020 wel moeten verlagen. Besluitvorming hierover vindt later dit jaar plaats, een beetje in de ‘hoop’ op betere tijden.

In die zin zijn wij blij met het persbericht van DNB, onze toezichthouder. Het ECB besluit wordt er niet door teruggedraaid, maar hopelijk brengt het wel iets op gang.