Belanghebbendenorgaan BPZ heet nieuw lid van harte welkom

Per 23 april 2019 is de heer R.P.S. Mahabali benoemd als lid van het belanghebbendenorgaan van BPZ. De Nederlandsche Bank is akkoord gegaan met deze benoeming.

Wij heten de heer Mahabali van harte welkom bij BPZ! De heer Mahabali is de opvolger van de heer Van Bokhoven. De heer Van Bokhoven wordt hartelijk bedankt voor de werkzaamheden die hij voor BPZ heeft verricht.