Nieuwe Ombudsman Pensioenen

Per 1 januari 2019 is een nieuwe Ombudsman Pensioenen benoemd. Dit is mevrouw Henriëtte de Lange. Ook is per die datum de positie van de Ombudsman Pensioenen versterkt.

Wat doet de Ombudsman Pensioenen?
De Ombudsman Pensioenen is onafhankelijk en bemiddelt in klachten en geschillen over de uitvoering van een pensioenreglement. De Ombudsman wordt op verzoek van de pensioenkoepels benoemd door de Sociaal Economische Raad (SER).

Iedereen die een pensioen opbouwt of heeft opgebouwd kan naar de Ombudsman Pensioenen stappen als hij of zij een klacht heeft over de pensioenregeling én er met de pensioenuitvoerder (pensioenfonds of verzekeraar of PPI) niet uitkomt.

Wat verandert er per 1 januari 2019?
Tegelijk met de benoeming van de nieuwe Ombudsman Pensioenen zijn ook de bevoegdheden uitgebreid. De 2 belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Zelfstandig onderzoek
    De Ombudsman Pensioenen kan zelfstandig onderzoek doen in de pensioensector. Bijvoorbeeld als er steeds dezelfde soort pensioenklachten binnenkomen of bij meerdere klachten over steeds hetzelfde pensioenfonds.
  • Bemiddeling
    De rol van de Ombudsman Pensioenen als bemiddelaar is versterkt. Zo kan de naam van het betrokken pensioenfonds worden gepubliceerd.

Heb je een klacht?
Neem dan contact op met ons fonds. Wij willen er graag samen uitkomen. Op onze website vind je informatie over de klachtenregeling. Wil je meer weten over de Ombudsman Pensioenen? Kijk op de website van de Ombudsman Pensioenen.