De veranderingen in uw netto pensioen in 2019

Ontvangt u pensioen van Pensioenfonds Zuivel? Voor 25 januari 2019 is de eerste betaling van 2019. Kort daarna krijgt u van ons een specificatie waarin precies staat hoeveel netto pensioen u in 2019 krijgt.

Wat verandert er in uw netto pensioen in 2019?
U betaalt maandelijks een bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (ZVW) en loonheffing. Dat houden we in op uw bruto pensioen. Het bedrag dat overblijft, is uw netto pensioen. Dit krijgt u op uw bankrekening.

De bijdrage voor de ZVW stijgt
De ZVW-bijdrage stijgt per 1 januari 2019 van 5,65% naar 5,7% van uw bruto pensioen. Uw netto pensioen wordt hierdoor iets lager. U betaalt maximaal € 265,65 per maand. Over uw bruto jaarpensioen boven € 55.927 betaalt u geen bijdrage.

De loonheffing wijzigt per belastingschijf
De loonheffing bestaat uit loonbelasting en de premie volksverzekeringen. Per 1 januari 2019 stijgt het loonheffingstarief van de 1e schijf met 0,1%. In de 2e en de 3e schijf daalt de loonheffing met 2,75%. In de laatste schijf wordt het tarief 0,2% lager.

Uw pensioen werd niet verhoogd
Pensioenfonds Zuivel heeft de pensioenen per 1 januari 2019 niet kunnen verhogen. Dit kan namelijk alleen als de financiële positie van het pensioenfonds dat mogelijk maakt. Lees hierover meer bij Geen verhoging pensioen in 2019 .

Betaaldata
Voor 25 januari 2019 krijgt u uw eerste pensioenuitkering van 2019. We maken uw pensioenuitkering maandelijks vóór de 25e naar u over. Per bank kan er verschil zijn in de datum waarop het pensioen op uw rekening staat. Feestdagen kunnen voor vertraging zorgen.

Jaaropgave
Ontving u in 2018 ook pensioen van ons? Dan krijgt u voor 15 maart 2019 een jaaropgave over 2018. Deze kunt u gebruiken voor uw belastingaangifte.