Geen verhoging pensioen in 2019

Wij proberen uw pensioen elk jaar te verhogen. Dit kan alleen als de financiële situatie van ons pensioenfonds goed genoeg is en het bestuur hiertoe besluit. Het bestuur heeft besloten de opgebouwde pensioenen en pensioenuitkeringen niet te verhogen per 1 januari 2019. Onze financiële situatie is niet goed genoeg voor een verhoging (toeslag).

Beleidsdekkingsgraad te laag
Pas bij een beleidsdekkingsgraad van meer dan 110% kan BPZ de pensioenen verhogen. Eind december 2018 was de beleidsdekkingsgraad 109,8%. De beleidsdekkingsgraad is de financiële graadmeter van een pensioenfonds. Deze beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraad over de laatste twaalf maanden. Bij een dekkingsgraad van 100% heeft het pensioenfonds precies genoeg geld om alle (toekomstige) pensioenen te betalen. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter de financiële situatie.

Verwachtingen toekomst
Op basis van de huidige inzichten kan BPZ ook in de komende jaren naar verwachting niet of beperkt toeslagen verlenen. Dit betekent dat de pensioenen niet meegroeien met de (eventuele) prijs- of looninflatie. De koopkracht van uw opgebouwde pensioen of pensioenuitkering kan daarmee dalen, afhankelijk van de hoogte van de inflatie. De laatste 4 jaar veranderden wij de pensioenen zo BPZ bestaat sinds 1 januari 2015. Er zijn nog geen toeslagen verstrekt. U ziet ook of de stijging van de prijzen is goedgemaakt als uw pensioen omhoog ging. Ook ziet u de loonstijging:

jaar Verhoging van uw pensioen Prijsstijging Loonstijging Verlaging van uw pensioen
 2019  0%  2,1%  2,5%  0%
 2018  0%  1,3% 1,5%   0%
 2017  0%  0,4% 1,5%  0%
 2016  0%  0,6% 2,0%   0%

 

Verlaging pensioen
Als onze financiële positie slecht is, moeten wij misschien uw pensioen verlagen. Er zijn nog geen verlagingen geweest bij BPZ. De komende jaren hoeven wij uw pensioen naar verwachting niet te verlagen.