Dekkingsgraad eind december 2018

De dekkingsgraad is in december 2018 fors gedaald van 108,8% eind november 2018 naar 104,7% eind december 2018. De oorzaken van deze daling zijn vooral de gedaalde rente en het verlies op de aandelenbeurzen.

De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen (de bezittingen) van het pensioenfonds en de pensioenverplichtingen (de in de toekomst uit te betalen pensioenen). De dekkingsgraad geeft aan of het pensioenfonds genoeg geld heeft om de pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen.

Lees meer over de dekkingsgraad en ons herstelplan.