Kerncijfers 2019 bekend: de pensioenregeling bij BPZ verbetert!

De pensioenregeling bij BPZ verbetert per 1 januari 2019.

De verbeteringen zijn er op 3 punten:

  1. Deelnemers bouwen 1,70% ouderdomspensioen op. Dit was 1,65%.
  2. Deelnemers bouwen vanaf 18 jaar pensioen op. Dit was 21 jaar. De aspirantenregeling is daardoor niet meer nodig. Volgens de aspirantenregeling bouwden deelnemers tot 21 jaar geen pensioen op maar kon de eventuele partner bij overlijden wel recht hebben op partnerpensioen en konden eventuele kinderen wel recht hebben op wezenpensioen.
  3. Het pensioen gaat standaard in op de dag waarop de deelnemer 68 jaar wordt. Dit was de 1e dag van de maand die volgt na de maand waarin de deelnemer 68 jaar wordt.

Alle wijzigingen per mail? Geef uw e-mailadres door
Begin 2019 worden de wijzigingen per 1 uitgebreid toegelicht in een nieuwsbrief. Er volgt begin 2019 nog een nieuwsbrief met meer informatie over de wijzigingen per 1 januari 2019. Wilt u de nieuwsbrief niet missen? Geef dan uw e-mailadres door via Mijn pensioen.

Het bestuur heeft ook de kerncijfers voor 2019 vastgesteld
Het maximumloon en de franchise worden verhoogd met de loonstijging in de Zuivelsector.

Het bestuur besluit op 8 januari 2019 of er per 1 januari 2019 een toeslag wordt verleend
Dit besluit is afhankelijk van de rente en de stand op de financiële markten per eind december 2018. De beleidsdekkingsgraad moet minimaal 110% zijn om een indexatie mogelijk te maken. De verwachting op dit moment is dat er geen toeslag wordt verleend.

Bekijk hier de premies en de bedragen voor 2019

  2018 2019
Maximumloon € 64.786 € 66.406
Franchise € 15.762 € 16.156
Premiepercentage (gemiddeld) 17,1% 17,1%
Opbouwpercentage ouderdomspensioen 1,65% 1,70%
Percentage risico partnerpensioen 1,3125%
1,3125%